Английски език

Английски език

график

Английски език

                                                                                                                       

     КУРСОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ И ЮЛИ 

                                                                                                                                                                                               

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
А1 14.07.2020 Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа

329 лв

 А2  20.07.2020  Понеделник, Сряда и Петък

10:00-12:30 часа 

329 лв

 В1 23.06.2020  Вторник и Петък

18:00-20:30 часа 

329 лв


    *  Нивата от А1 до В1  са с обща продължителност  90 учебни часа

    *  Учебните материали не са включени в цената  на курса                                                                          

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
В2

30.07.2020

Вторник и Четвъртък

18:00-20:30 часа

359 лв 
С1

29.08.2020

Събота 

10:00-14:00 часа

359 лв            *  Нивата  В2 и С1 са с продължителност 100 учебни часа
   

            * Учебните материали не са включени в цената на курса

ЛЕТНИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ 

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
А1  03.08.2020  Понеделник,Вторник,Сряда и Четвъртък   10:00-13:00 часа /18:00-21:00 часа 

329 лв 

A2 03.08.2020 Понеделник,Вторник,Сряда и Четвъртък  10:00-13:00 часа /18:00-21:00 часа 

329 лв

В1 03.08.2020 Понеделник,Вторник,Сряда и Четвъртък  10:00-13:00 часа /18:00-21:00 часа 

329 лв