Английски език

Английски език

график

Английски език

                                                                                                                       

     КУРСОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ  

                                                                                                                                                                                               

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена

А1 11.05.2021 Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа

329 лв

 А2  10.05.2021  Понеделник, Сряда и Петък

18:00-20:30 часа 

329 лв

А2 18.05.2021 Вторник и Четвъртък

10:00-12:30 часа 

329 лв

 В1 10.05.2021  Понеделник и Сряда 

18:00-20:30 часа 

329 лв

 В1 15.05.2021 Събота

10:00-14:00 часа 

329 лв 


    *  Нивата от А1 до В1  са с обща продължителност  90 учебни часа

    *  Учебните материали не са включени в цената  на курса                                                                          

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
В2

27.05.2021

Вторник и Четвъртък

18:00-20:30 часа

359 лв 
С1

29.05.2021

Събота 

10:00-14:00 часа

359 лв            *  Нивата  В2 и С1 са с продължителност 100 учебни часа
   

            * Учебните материали не са включени в цената на курса

ЛЕТНИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПРЕЗ ЮНИ 

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
А1

01.06.2021

Понеделник,Вторник,Сряда и Четвъртък

10:00-13:00 часа

329 лв 
А2

01.06.2021

Понеделник, Вторник, Сряда и Четвъртък 

10:00-13:00 часа

329 лв

В1

01.06.2021

Понеделник, Вторник, Сряда и Четвъртък 

10:00-13:00 часа

329 лв