Английски език

Английски език

график

Английски език

                                                                                                                       

     КУРСОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ  

                                                                                                                                                                                               

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
А1 29.09.2020 Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа

329 лв

А1 12.10.2020 Понеделник, Сряда и Петък 

10:00-12:30 часа 

329 лв

 А2  07.10.2020  Понеделник, Сряда и Петък

18:00-20:30 часа 

329 лв

А2 20.10.2020 Вторник и Четвъртък

10:00-12:30 часа 

329 лв

 В1 26.10.2020  Понеделник и Сряда 

18:00-20:30 часа 

329 лв

 В1 10.10.2020 Събота

10:00-14:00 часа 

329 лв 


    *  Нивата от А1 до В1  са с обща продължителност  90 учебни часа

    *  Учебните материали не са включени в цената  на курса                                                                          

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
В2

20.10.2020

Вторник и Четвъртък

18:00-20:30 часа

359 лв 
С1

17.10.2020

Събота 

10:00-14:00 часа

359 лв            *  Нивата  В2 и С1 са с продължителност 100 учебни часа
   

            * Учебните материали не са включени в цената на курса