Английски език

Английски език

график

Английски език

                                                                                                                         

                         КУРСОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ  

                                                                                                                                                                                               

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
А1 16.11.2018  Понеделник,Сряда и Петък  10:00-12:30 часа 

270 лв 

А1 16.10.2018 Вторник и Четвъртък  18:00-20:30 часа

270 лв

А1 03.11.2018 Събота 10:00-14:00 часа

270 лв

А2 16.11.2018  Понеделник, Сряда и Петък  18:00-20:30 часа 

270 лв

А2 02.10.2018 Вторник и Четвъртък  10:00-12:30 часа

270 лв

В1 22.10.2018  Понеделник, Сряда и Петък 

18:00-20:30 часа 

270 лв

В1 03.11.2018  Събота 

10:00-14:00 часа 

270 лв

В1 29.10.2018  Понеделник,Сряда и Петък

10:00-12:30 часа

270 лв

       

    *  Нивата от А1 до В1  са с обща продължителност  90 учебни часа

    *  Учебните материали не са включени в цената  на курса       

                                                                         

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
В2

11.12.2018

Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа

320 лв 
С1

23.10.2018

Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа

320 лв            *  Нивата  В2 и С1 са с продължителност 100 учебни часа
   

            * Учебните материали не са включени в цената на курса