Английски език

Английски език

график

Английски език

                                                                                                                         

                         КУРСОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ  ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 

                                                                                                                                                                                               

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
А1  25.02.2019  Понеделник,Сряда и Петък  10:00-12:30 часа 

299 лв 

А1 09.02.2019 Събота 14:00-18:00 часа

299 лв

A2 05.02.2019 Вторник и Четвъртък  18:00-20:30 часа

299 лв

А2 25.02.2019 Понеделник,Сряда и Петък 18:00-20:30 часа

299 лв

В1 25.02.2019  Понеделник, Сряда и Петък 

18:00-20:30 часа 

299 лв

В1 23.02.2019  Събота 

10:00-14:00 часа 

299 лв

       

    *  Нивата от А1 до В1  са с обща продължителност  90 учебни часа

    *  Учебните материали не са включени в цената  на курса       

                                                                         

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
В2

05.03.2019

Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа

339 лв 
С1

05.03.2019

Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа

339 лв            *  Нивата  В2 и С1 са с продължителност 100 учебни часа
   

            * Учебните материали не са включени в цената на курса