Английски език

Английски език

график

Английски език

                                                                                                                         

                                             КУРСОВЕ ПРЕЗ МАРТ И АПРИЛ 

                                                                                                                                                                                               

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена

А1

27.04.2018 

Понеделник,Сряда,Петък

18:00-20:30 часа

250 лв

A1

08.05.2018

Вторник и Четвъртък 

10:00-12:30 часа

250 лв

A2 27.04.2018 Понеделник,Сряда,Петък  18:00-20:30 часа

250 лв

А2 26.04.2018  Вторник и Четвъртък  10:00-12:30 часа 

250 лв 

В1 25.04.2018 Понеделник,Сряда,Петък

10:00-12:30 часа 

250 лв

В1 27.04.2018  Понеделник,Сряда,Петък

18:00-20:30 часа

250 лв

       

    *  Нивата от А1 до В1  са с обща продължителност  90 учебни часа

            *  Учебните материали не са включени в цената  на курса       

                                                                         

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
В2

27.04.2018

Понеделник,Сряда,Петък 

18:00-20:30 часа

300 лв 
В2

21.04.2018

Събота 

14:00-18:00 часа

300 лв
С1 24.04.2018 Вторник и Четвъртък 18:00-20:30 часа  300 лв            *  Нивата  В2 и С1 са с продължителност 100 учебни часа
   

            * Учебните материали не са включени в цената на курса 

  ЛЕТНИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ - 1 НИВО ЗА 1 МЕСЕЦ 

СУТРИН ИЛИ ВЕЧЕР  

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
А1

02.07.2018

Понеделник,Вторник,Сряда,Четвъртък 

10:00-13:00 часа

18:00-21:00 часа

250 лв
А2

02.07.2018

Понеделник,Вторник,Сряда,Четвъртък

10:00-13:00 часа 

18:00-21:00 часа

250 лв
В1 02.07.2018 Понеделни,Вторник,Сряда, Четвъртък

10:00-13:00 часа 

18:00-21:00 часа 

250 лв