Английски език

Английски език

график

Английски език

                                                                                                                       

     КУРСОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

                                                                                                                                                                                               

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
А1  16.09.2019   Понеделник,Сряда и Петък  18:00-20:30 часа 

299 лв 

А1 17.09.2019 Вторник и Четвъртък  10:00-12:30 часа

299 лв

A2 16.09.2019 Понеделник, Сряда и Петък  18:00-20:30 часа

299 лв

А2 17.09.2019 Вторник и Четвъртък  10:00-12:30 часа

299 лв

В1 17.09.2019  Вторник и Четвъртък  

18:00-20:30 часа 

299 лв

В1 14.09.2019  Събота 

10:00-14:00 часа 

299 лв


    *  Нивата от А1 до В1  са с обща продължителност  90 учебни часа

    *  Учебните материали не са включени в цената  на курса                                                                          

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
В2

14.09.2019

Събота 

14:00-18:00 часа

339 лв 
С1

14.09.2019

Събота 

10:00-14:00 часа

339 лв            *  Нивата  В2 и С1 са с продължителност 100 учебни часа
   

            * Учебните материали не са включени в цената на курса

 ЛЕТНИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
А1  07.08.2019  от Понеделник до Четвъртък 

 18:00-21:00 часа

299 лв 

А2 07.08.2019 от Понеделник до Четвъртък 

18:00-21:00 часа

299 лв

В1 05.08.2019 от Понеделник до Четвъртък

10:00-13:00 часа

299 лв

В2 12.08.2019  от Понеделник до Сряда   18:00-21:00 часа 339 лв