Английски език

Английски език

график

Английски език

                                                                                                                       

     КУРСОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 

                                                                                                                                                                                               

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
А1  18.06.2019   Вторник и Четвъртък  18:00-20:30 часа 

299 лв 

А1 17.06.2019 Понеделник,Сряда и Петък  10:00-12:30 часа

299 лв

A2 15.06.2019 Събота 14:00-18:00 часа

299 лв

А2 17.06.2019 Понеделник,Сряда и Петък 10:00-12:30 часа

299 лв

В1 17.06.2019  Понеделник, Сряда и Петък 

18:00-20:30 часа 

299 лв

В1 08.06.2019  Събота 

14:00-18:00 часа 

299 лв


    *  Нивата от А1 до В1  са с обща продължителност  90 учебни часа

    *  Учебните материали не са включени в цената  на курса                                                                          

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
В2

19.06.2019

Понеделник и Сряда

18:00-20:30 часа

339 лв 
С1

24.06.2019

Понеделник, Сряда и Петък 

18:00-20:30 часа

339 лв            *  Нивата  В2 и С1 са с продължителност 100 учебни часа
   

            * Учебните материали не са включени в цената на курса

 ЛЕТНИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
А1  01.07.2019  от Понеделник до Четвъртък 

 10:00-13:00 или 

18:00-21:00 часа 

299 лв 

А2 01.07.2019 от Понеделник до Четвъртък 

10:00-13:00 или

18:00-21:00 часа

299 лв

В1 01.07.2019 от Понеделник до Четвъртък

10:00-13:00  или 

18:00-21:00 часа 

299 лв