Английски език

Английски език

график

Английски език

                                                                                                                         

                                             КУРСОВЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена

А1

19.02.2018 

Понеделник, Сряда,Петък

18:00-20:30 часа

250 лв

A1

01.03.2018

Вторник и Четвъртък 

10:00-12:30 часа

250 лв

А2

01.03.2018

Вторник и Четвъртък 

10:00-12:30 часа

250 лв

A2 21.03.2018 Понеделник, Сряда, Петък  10:00-12:30 часа

250 лв

A2 27.04.2018 Понеделник, Сряда, Петък  18:00-20:30 часа

250 лв

В1 27.04.2018  Понеделник, Сряда,Петък 

18:00-20:30 часа

250 лв

В1 22.02.2018

Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа

250 лв

       

    *  Нивата от А1 до В1  са с обща продължителност  90 учебни часа

            *  Учебните материали не са включени в цената  на курса       

                                                                         

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
В2

27.04.2018

Понеделник, Сряда и Петък 

18:00-20:30 часа

300 лв 
В2

16.04.2018

Понеделник, Сряда и Петък 

10:00-20:30 часа

300 лв 
С1 17.02.2018 Събота 10:00-14:00 часа  300 лв            *  Нивата  В2 и С1 са с продължителност 100 учебни часа
   

            * Учебните материали не са включени в цената на курса