Английски език

Английски език

график

Английски език

                                                                                                                         

                                             КУРСОВЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ И ФЕВРУАРИ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена

А1

19.02.2018 

Понеделник, Сряда,Петък

18:00-20:30 часа

220 лв

A1

16.01.2018

Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа

220 лв

А1 04.12.2017

Понеделник, Сряда, Петък 

10:00-12:30 часа

220 лв
A2 16.02.2018 Понеделник, Сряда, Петък  10:00-12:30 часа

220 лв

A2 27.01.2018 Събота 10:00-14:00 часа

220 лв

    

 А2 19.02.2018  Понеделник, Сряда,Петък 

18:00-20:30 часа

220 лв

B1 12.12.2017

Вторник и Четвъртък 

10:00-12:30 часа

220 лв
В1 09.01.2018

Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа

220 лв
В1 19.02.2018 Понеделник, Сряда, Петък  18:00-20:30 часа

220 лв

       

    *  Нивата от А1 до В1  са с обща продължителнос 90 учебни часа

            *  Учебните материали не са включени в цената  на курса       

                                                                         

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
 В2 29.11.2017 

Понеделник, Сряда, Петък 

18:00-20:30 часа

270 лв  
В2 09.01.2018

Понеделник и Петък 

10:00-13:00 часа

270 лв
В2

09.01.2018

Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа

270 лв 
С1 10.02.2018 Събота 10:00-14:00 часа  270 лв            *  Нивата  В2 и С1 са с продължителност 100 учебни часа
   

            * Учебните материали не са включени в цената на курса