Английски език

Английски език

график

Английски език

                                                                                                                       

     КУРСОВЕ ПРЕЗ МАЙ 

                                                                                                                                                                                               

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
А1  26.05.2020   Вторник и Четвъртък   10:00-12:30 часа 

329 лв 

A2 13.05.2020 Понеделник,Сряда и Петък  18:00-20:30 часа

329 лв

 А2  27.05.2020  Понеделник, Сряда и Петък 

10:00-12:30 часа 

329 лв

 В1 26.05.2020  Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа 

329 лв


    *  Нивата от А1 до В1  са с обща продължителност  90 учебни часа

    *  Учебните материали не са включени в цената  на курса                                                                          

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
В2

26.05.2020

Вторник и Четвъртък

18:00-20:30 часа

359 лв 
С1

06.06.2020

Събота 

10:00-14:00 часа

359 лв            *  Нивата  В2 и С1 са с продължителност 100 учебни часа
   

            * Учебните материали не са включени в цената на курса