Английски език

Английски език

график

Английски език

                                                                                                                         

                                             КУРСОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ  

                                                                                                                                                                                               

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена

A1

15.09.2018

Събота 

10:00-14:00 часа

250 лв

А1 17.09.2018  Понеделник,Сряда и Петък  10:00-12:30 часа 

250 лв 

А1 17.09.2018  Понеделник,Сряда и Петък  18:00-20:30 часа 

250 лв 

А2 15.09.2018  Събота  14:00-18:00 часа 

250 лв

A2 17.09.2018 Понеделник,Сряда и Петък  18:00-20:30 часа

250 лв

А2 18.09.2018  Вторник и Четвъртък  10:00-12:30 часа

250 лв

 В1  18.09.2018 Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа 

250 лв

В1 17.09.2018  Понеделник,Сряда и Петък

10:00-12:30 часа

250 лв

       

    *  Нивата от А1 до В1  са с обща продължителност  90 учебни часа

    *  Учебните материали не са включени в цената  на курса       

                                                                         

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
В2

18.09.2018

Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа

300 лв 
С1

18.09.2018

Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа

300 лв            *  Нивата  В2 и С1 са с продължителност 100 учебни часа
   

            * Учебните материали не са включени в цената на курса 

  ЛЕТНИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ - 1 НИВО ЗА 1 МЕСЕЦ 

СУТРИН ИЛИ ВЕЧЕР - ПРЕЗ АВГУСТ 

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
А1

08.08.2018 

Понеделник,Вторник,Сряда,Четвъртък 

10:00-13:00 часа

250 лв
А1

08.08.2018 

Понеделник,Вторник,Сряда,Четвъртък 

18:00-21:00 часа

250 лв
А2

08.08.2018

Понеделник,Вторник,Сряда,Четвъртък

10:00-13:00 часа 

250 лв
В1

08.08.2018

Понеделни,Вторник,Сряда, Четвъртък

10:00-13:00 часа 

250 лв

В2

08.08.2018 

Понеделни,Вторник,Сряда, Четвъртък

10:00-13:00 часа

300 лв