Английски език

Английски език

график

Английски език

                                                                                                                       

     КУРСОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ И ЯНУАРИ 

                                                                                                                                                                                               

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
А1  22.01.2019   Понеделник,Сряда и Петък  18:00-20:30 часа 

329 лв 

А1 21.01.2020 Вторник и Четвъртък  10:00-12:30 часа

329 лв

A2 25.01.2020 Събота 10:00-14:00 часа

329 лв

А2 15.01.2020 Понеделник, Сряда и Петък  18:00-20:30 часа

329 лв

В1 14.01.2020  Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа 

329 лв

В1 25.11.2019  Понеделник,Сряда и Петък

18:00-20:30 часа 

329 лв


    *  Нивата от А1 до В1  са с обща продължителност  90 учебни часа

    *  Учебните материали не са включени в цената  на курса                                                                          

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
В2

14.01.2020

Вторник и Четвъртък

18:00-20:30 часа

359 лв 
С1

25.01.2020

Събота 

14:00-18:00 часа

359 лв            *  Нивата  В2 и С1 са с продължителност 100 учебни часа
   

            * Учебните материали не са включени в цената на курса