Английски език

Английски език

график

Английски език

                                                                                                                         

                         КУРСОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ И МАЙ 

                                                                                                                                                                                               

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
А1  16.04.2019  Вторник и Четвъртък  10:00-12:30 часа 

299 лв 

А1 06.04.2019 Събота 10:00-14:00 часа

299 лв

A2 15.04.2019 Понеделник и Сряда 18:00-20:30 часа

299 лв

А2 08.05.2019 Понеделник,Сряда и Петък 10:00-12:30 часа

299 лв

В1 09.05.2019  Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа 

299 лв

В1 11.05.2019  Събота 

10:00-14:00 часа 

299 лв

       

    *  Нивата от А1 до В1  са с обща продължителност  90 учебни часа

    *  Учебните материали не са включени в цената  на курса       

                                                                         

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
В2

09.05.2019

Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа

339 лв 
С1

13.05.2019

Понеделник и Сряда 

18:00-20:30 часа

339 лв            *  Нивата  В2 и С1 са с продължителност 100 учебни часа
   

            * Учебните материали не са включени в цената на курса