Английски език

Английски език

график

Английски език

                                                                                                                       

     КУРСОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ 

                                                                                                                                                                                               

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
А1  25.11.2019   Понеделник,Сряда и Петък  18:00-20:30 часа 

299 лв 

А1 29.10.2019 Вторник и Четвъртък  10:00-12:30 часа

299 лв

A2 21.10.2019 Понеделник,Сряда и Петък  10:00-12:30 часа

299 лв

А2 24.09.2019 Вторник и Четвъртък  18:00-20:30 часа

299 лв

В1 28.10.2019  Понеделник,Сряда и Петък 

18:00-20:30 часа 

299 лв

В1 28.09.2019  Събота 

10:00-14:00 часа 

299 лв


    *  Нивата от А1 до В1  са с обща продължителност  90 учебни часа

    *  Учебните материали не са включени в цената  на курса                                                                          

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
В2

16.11.2019

Събота 

10:00-14:00 часа

339 лв 
С1

23.11.2019

Събота 

14:00-18:00 часа

339 лв            *  Нивата  В2 и С1 са с продължителност 100 учебни часа
   

            * Учебните материали не са включени в цената на курса