Моята специалност

Моята специалност

Програма „Моята специалност”:

- Създадена с цел да повиши перспективите на бъдещите специалисти на пазара на труда и да подобри професионалната им реализация

- 60 учебни часа

- Подходяща за бъдеща работа или стаж в англоезични държави

- За работа в България на английски език

- За по-добра успеваемост на работното място

Академичният екип на „Езикопедия” съвместно с дългогодишни университетски преподаватели създаде програмата „Моята специалност” за всички бъдещи висшисти.

Учебният процес е съчетание от използването на утвърдени учебници на издателствата Оксфорд и Кеймбридж и индивидуални упражнения – граматични, лексикални и разговорни.

След индивидуална консултация с всеки курсист, екипът ни изготвя точно разпределение на учебните часове , съобразено с професионалните нужди на курсиста.

По време на обучението студентите могат да се възползват от богата база допълнителни материали-тестове, мисловни задачи, казуси, които да им помогнат в процеса на обучението.

Програма „Моята специалност” е подходяща за бъдещи:

- Лекари, медицински сестри, фармацевти

- Биолози,химици,физици

- Инженери,архитекти

- IT специалисти, НР, customer support

- Дизайнери, специалисти маркетинг и реклама

- Финансисти, счетоводители

След курса Вие ще се научите:

- да общувате свободно в работна среда с Вашите чуждестранни колеги и клиенти

- да изнасяте презентации на професионална тема

- да си служите със специализирана лексика

- да четете и разбирате чуждестранни професионални иновации и изследвания

- да изразявате мнение на конференции и дискусии

  • За да може да се възползвате пълноценно от програмата , е необходимо на имате познания по общ английски език минимум на ниво В1 .

Ако не откривате Вашата специалност тук, попитайте ни  office@ezikopedia.com; 0876012010; 029964164 и ние ще изработим индивидуален  план за всеки студент!