Общи условия

Общи условия

Групово обучение :

 • Груповото обучение се провежда по точно определен от Студентски езиков център „Езикопедия” график на провеждане на занятията. След записване в дадена група, курситът няма възможност да бъде преместен в друга група с различен график и в различно ниво на обучение .
 • Включването в ниво различно от начално, става след попълване на безплатен входящ тест и резултат минимум 60%.
 • Допуска се включване във вече започнал курс на обучение , само ако са изминали не повече от 10 учебни часа от началото.
 • Миниманият брой курсисти,необходим за стартиране на курс е 4.
 • Студентски езиков център "Езикопедия" си запазва правото да променя датата за начало на групово обучение в случай,че :
 • -до предварително обявената начална дата не е сформиран минималният брой курсисти,необходим за стартиране на курса;
 • -преподавателят е временно възпрепрятстван по независими от него причини да започне обучението;
 • -при други, независещи от Студентски езиков център "Езикопедия" обстоятелства.
 • Нивата от А1 до В1 са с продължителност 90 учебни часа при минимум 4 курсиста в група. 
 • Нивата В2 и С1 са с продължителност 100 учебни часа при минимум 4 курсиста в група. 
 • Всички национални празници и официални почивни дни са неучебни за Студентски езиков център „Езикопедия”.
 • Обучението приключва с безплатен финален тест.Ако курсистът няма възможност да присъства и желае да се яви на тест на дата, избрана от него, то следва да заплати такса  в размер на 2 учебни часа -индивидуално обучение.
 • Таксата за обучение са заплаща наведнъж до 5 работни дни преди започване на курса.
 • При отказ от курса след започване на обучението се дължи цялата сума по Договора за обучение. След започване на обучението заплатени такси не се възстановяват.
 • При невъзможност от страна на курсиста да присъства на занятия,Студентски езиков център „Езикопедия” не предоставя безплатно наваксване на пропуснатия материал. Ако курсистът желае наваксване, то се осъществява по тарифите на индивидуалното обучение. Ако занятието не се е състояло поради отсъствието на преподавателя, изпуснатите часове се наваксват.
 • На всички успешно завършили курса на обучение с минимум 60 % резултат на финален тест се издава Сертификат за завършено ниво и степен на владеене на езика по Европейската езикова рамка.
 • Учебниците се закупуват отделно от курсиста. Учебникът се набавя от курсиста. Студентски езиков център "Езикопедия" не предоставя и не предлага за продажба учебници. Обучението се провежда само с оригинални учебни помагала.

Индивидуално обучение :

 

 • Индивидуалното обучение се провежда по график , съгласуван между курсиста и Студентски езиков център „Езикопедия”
 • Записването за индивидуално обучение става с подписване на Договор за обучение между курсиста и Студентски езиков цетър „Езикопедия” и със заплащане на съответния брой учебни часа в срок до 5 (пет) работни дни преди първото занятие.
 • При невъзможност за явяване на определеното занятие , курсистът следва да уведоми Студентски езиков център „Езикопедия” предишния ден преди насроченото занятие с телефонно обаждане, имейл или смс. В случай, че курсистът пропусне да уведоми Студентски езиков център „Езикопедия”, следва да заплати 1 учебен час като компенсация.
 • На всички успешно завършили индивидуална форма на обучение с минимум 60 % резултат на финален тест се издава Удостоверение за завършено ниво и степен на владеене на езика по Европейската езикова рамка.

За да се включите в курс на обучение в ниво, различно от началното А1, моля свържете се с нас , за да направите безплатен входящ тест за определяне на езиковите Ви познания.

Цени, намаления и отстъпки:

 

 • Всички цена на сайта на Студентски езиков център „Езикопедия” са актуални.
 • Всички намаления и отстъпки се публикуват в сайта на Студентски езиков център „Езикопедия”.