Първи стъпки в моята кариера

Първи стъпки в моята кариера

Програма „Първи стъпки в моята кариера”

- Създадена с цел да насочи бъдещите професионалсти в специализираната комукация и да помогне за усвояване на базовата професионалан лексика, използвана в работна среда

- 20 учебни часа, съобразени с Вашето свободно време

Обучението е разработено под формата на:

- Разговорни упражнения, представени като реални ситуации в работно време

- Разиграване и отработване на лексикални ситуации от професионалната сфера

- Основни познания при четенето и анализа на специализирани текстове

След края на курса Вие ще можете да:

- Комуникирате свободно в работна обстановка

- Изказвате граматически правилно мнението си

- Общувате спокойно с англоговорящи клиенти

- Ще усъвършенствате произношението си

- Ще затвърдите увереността си по време на разговор и общуване

Курсът е подходящ за работещи в call центрове, customer support , service и много друго.

Попитайте ни на тел: 0876012010; 029964164; office@ezikopedia.com

  • За да може да се възползвате пълноценно от програмата , е необходимо на имате познания по общ английски език минимум на ниво В1.