Английски език

Английски език

Обучение по

Английски език

Груповото обучение по английски език в Студентски езиков център „Езикопедия” се провежда по системата Face2Face на Cambridge . Одобрена е от МОН със Заповед N:РД 09-219/27.02.2013 г. Системата е основана на комуникативния подход като комбинира граматика и лексика с развиване на речевите умения и подготвя курсистите за англоговорящия свят. Учебникът разглежда теми от ежедневието и професионалния живот на учащите. Безплатният DVD –ROM включва 100 % нови видеоматериали  и възможност за запис с цел отработване на правилното произношение, както и многобройни тестове за проверка на знанията.

Нива: от А1 до С1 по Европейската езикова рамка.

Груповото обучение се провежда в рамките на 90 учебни часа за нивата до В1 включително и 100 учебни часа за нивата В2 и С1 .

 Всички успешно завършили курса на обучение получават Сертификат за завършено ниво и степен на владеене на езика спрямо Европейската езикова рамка.

Цената на едно ниво (от А1 до В1 включително) e 429 лева

Цената на едно ниво ( В2 и С1) е 459 лева 

Посочените цени са без включен учебник

Учебникът се набавя от курсиста. Студентски езиков център "Езикопедия" не предоставя и не предлага за продажба учебници.