Английски език

Английски език

график

Английски език

                                                                                                                       

     КУРСОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ

                                                                                                                                                                                               

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена

А1 10.10.2023 Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа

429 лв

 А1
16.10.2023  Понеделник, Сряда и Петък

18:00-20:30 часа 

429 лв

А2 23.10.2023 Понеделник и Сряда 

18:00-20:30 часа 

429 лв

 В1 17.10.2023  Вторник и Четвъртък

18:00-20:30 часа 

429 лв


    *  Нивата от А1 до В1  са с обща продължителност  90 учебни часа

    *  Учебните материали не са включени в цената  на курса                                                                          

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
В2

24.10.2023

Вторник и Четвъртък

18:00-20:30 часа

459 лв 
С1 30.10.2023 Понеделник и Сряда  18:00-20:30 часа 459 лв            *  Нивата  В2 и С1 са с продължителност 100 учебни часа
   

            * Учебните материали не са включени в цената на курса