Английски език

Английски език

график

Английски език

                                                                                                                       

     КУРСОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ  

                                                                                                                                                                                               

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена

А1 25.01.2022 Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа

329 лв

 А2  31.01.2022  Понеделник, Сряда и Петък

10:00-12:30 часа 

329 лв

А2 16.02.2022 Понеделник и Сряда 

18:00-20:30 часа 

329 лв

 В1 28.02.2022  Понеделник и Сряда 

18:00-20:30 часа 

329 лв


    *  Нивата от А1 до В1  са с обща продължителност  90 учебни часа

    *  Учебните материали не са включени в цената  на курса                                                                          

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
В2

01.02.2022

Вторник и Четвъртък

18:00-20:30 часа

359 лв 
С1 23.02.2022 Понеделник и Сряда  18:00-20:30 часа 359 лв            *  Нивата  В2 и С1 са с продължителност 100 учебни часа
   

            * Учебните материали не са включени в цената на курса