Английски език

Английски език

график

Английски език

                                                                                                                       

     КУРСОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ И ЮНИ  

                                                                                                                                                                                               

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена

А1 02.06.2022 Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа

329 лв

 А2  20.06.2022  Понеделник, Сряда и Петък

10:00-12:30 часа 

329 лв

А2 06.06.2022 Понеделник и Сряда 

18:00-20:30 часа 

329 лв

 В1 07.06.2022  Вторник и Четвъртък

18:00-20:30 часа 

329 лв


    *  Нивата от А1 до В1  са с обща продължителност  90 учебни часа

    *  Учебните материали не са включени в цената  на курса                                                                          

Ниво Начало

Дни на 

провеждане

Час на 

провеждане

Цена
В2

28.06.2022

Вторник и Четвъртък

18:00-20:30 часа

359 лв 
С1 30.06.2022 Понеделник и Сряда  18:00-20:30 часа 359 лв            *  Нивата  В2 и С1 са с продължителност 100 учебни часа
   

            * Учебните материали не са включени в цената на курса