Немски език

Немски език

график

Немски език


Ниво    Начало

             Дни на

           провеждане

     Час на

  провеждане

    Цена

А1

16.02.18

Понеделник, Сряда и Петък 

18:00-20:30 часа

 250 лв

A1

10.03.2018

Събота

10:00-14:00 часа

 250 лв

А2 27.04.18 Понеделник, Сряда и Петък

18:00-20:30 часа

  250 лв  

B1

19.02.18

Понеделник, Сряда и Петък

10:00-12:30 часа 

 250 лв

       

            

           

                 * Учебникът не е включен в цената на курса 

  

                 * Продължителността на едно ниво (от А1 до В1) е 90 учебни часа

               

                  * Продължителността на едно ниво (от В2  до С1) е 100 учебни часа