Немски език

Немски език

график

Немски език


Ниво    Начало

             Дни на

           провеждане

     Час на

  провеждане

    Цена

А1

02.07.2018

Понеделник, Вторник, Сряда и Четвъртък  

18:00-21:00 часа

 250 лв

А2 02.07.2018 Понеделник,Вторник, Сряда и Четвъртък

10:00-13:00 часа

  250 лв  

B1

04.06.2018

Понеделник, Сряда и Петък

10:00-12:30 часа 

 250 лв

       

            

           

                 * Учебникът не е включен в цената на курса 

  

                 * Продължителността на едно ниво (от А1 до В1) е 90 учебни часа

               

                  * Продължителността на едно ниво (от В2  до С1) е 100 учебни часа