Немски език

Немски език

график

Немски език


Ниво    Начало

             Дни на

           провеждане

     Час на

  провеждане

    Цена

А1

08.08.2018

Понеделник, Вторник,Сряда и Четвъртък 

18:00-21:00 часа 

250 лв

А1

17.09.2018 

Понеделник, Сряда и Петък 

10:00-12:30 часа

250 лв 

А1

18.09.2018

Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа

250 лв

А2 18.09.2018 Вторник и Четвъртък

18:00-20:30 часа

 250 лв  
В1 08.08.2018  Понеделник,Вторник,Сряда и Четвъртък 

10:00-13:00 часа

250 лв

B1

17.09.2018

Понеделник, Сряда и Петък

18:00-20:30 часа 

250 лв

       

            

           

                 * Учебникът не е включен в цената на курса 

  

                 * Продължителността на едно ниво (от А1 до В1) е 90 учебни часа

               

                  * Продължителността на едно ниво (от В2  до С1) е 100 учебни часа