Немски език

Немски език

график

Немски език


Ниво    Начало

             Дни на

           провеждане

     Час на

  провеждане

    Цена

А1

10.06.2019 

Понеделник,Вторник,Сряда и Четвъртък 

18:00-21:00 часа

299 лв 

А2 18.06.2019 Вторник и Четвъртък  

18:00-20:30 часа

 299 лв  

В1

17.09.2019

Вторник и Четвъртък 

18:00-20:30 часа 

299 лв

       

            

           

                 * Учебникът не е включен в цената на курса 

  

                 * Продължителността на едно ниво (от А1 до В1) е 90 учебни часа

               

                  * Продължителността на едно ниво (от В2  до С1) е 100 учебни часа