Немски език

Немски език

график

Немски език


Ниво    Начало

             Дни на

           провеждане

     Час на

  провеждане

    Цена

А1

17.03.2021 

Сряда и Петък 

18:00-20:30 часа

329 лв 

А1 15.03.2021 Понеделник, Сряда и Петък 

10:00-12:30 часа

 329 лв  

A2

09.02.2021

Вторник и Четвъртък   

18:00-20:30 часа 

329 лв

       

            

           

                 * Учебникът не е включен в цената на курса 

  

                 * Продължителността на едно ниво (от А1 до В1) е 90 учебни часа

               

                  * Продължителността на едно ниво (от В2  до С1) е 100 учебни часа