Общи условия

Общи условия

Групово обучение :

 • Груповото обучение се провежда по точно определен от Студентски езиков център „Езикопедия” график на провеждане на занятията. След записване в дадена група, курситът няма възможност да бъде преместен в друга група с различен график и в различно ниво на обучение .
 • Включването в ниво различно от начално, става след попълване на безплатен входящ тест и резултат минимум 60%.
 • Допуска се включване във вече започнал курс на обучение , само ако са изминали не повече от 10 учебни часа от началото.
 • Нивата от А1 до В1 са с продължителност 90 учебни часа при минимум 4 курсиста в група. При по-малко от 4 курсиста в група, общият брой учебни часа се редуцира до 70.
 • Нивата В2 и С1 са с продължителност 100 учебни часа при минимум 4 курсиста в група. При по-малко от 4 курсиста в група, общият брой учебни часа се редуцира до 80.
 • Всички национални празници и официални почивни дни са неучебни  за Студентски езиков център „Езикопедия”.
 • Обучението приключва с безплатен финален тест . Ако курсистът няма възможност да присъства и желае да се яви на тест на дата, избрана от него, то следва да заплати такса  в размер на 2 учебни часа -индивидуално обучение.
 • Таксата за обучение са заплаща наведнъж до 5 работни дни преди започване на курса.
 • При отказ от курса след започване на обучението се дължи цялата сума по Договора за обучение. След започване на обучението заплатени такси не се възстановяват.
 • На всички успешно завършили курса на обучение с минимум 60 % резултат на финален тест се издава Сертификат за завършено ниво и степен на владеене на езика по Европейската езикова рамка.
 • Учебниците се заплащат отделно. Обучението се провежда само с оригинални учебни помагала.

Индивидуално обучение :

 

 • Индивидуалното обучение се провежда по график , съгласуван между курсиста и Студентски езиков център „Езикопедия”
 • Записването за индивидуално обучение става с подписване на Договор за обучение между курсиста и Студентски езиков цетър „Езикопедия” и след заплащане от курсиста на 2 учебни часа, които се възстановяват в края на обучението.
 • При невъзможност за явяване на определеното занятие , курсистът следва да уведоми Студентски езиков център „Езикопедия” предишния ден преди насроченото занятие с телефонно обаждане или смс. В случай, че курсистът пропусне да уведоми Студентски езиков център „Езикопедия”, следва да заплати 1 учебен час като компенсация.
 • На всички успешно завършили индивидуална форма на обучение с минимум 60 % резултат на финален тест се издава Удостоверение за завършено ниво и степен на владеене на езика по Европейската езикова рамка.

За да се включите в курс на обучение в ниво, различно от началното А1, моля свържете се с нас , за да направите безплатен входящ тест за определяне на езиковите Ви познания.

Цени, намаления и отстъпки:

 

 • Всички цена на сайта на Студентски езиков център „Езикопедия” са актуални.
 • Всички намаления и отстъпки се публикуват в сайта на Студентски езиков център „Езикопедия”.