Европейска езикова рамка

 • 27/03/2017 12:07
 • |
 • 0 коментара
1

                    Eвропейска езикова рамка

Тема на настоящата публикация е Европейската езикова рамка,нейната цел на създаване и видовете езикови нива.

 Общата европейска референтна езикова рамка(Common European Frame work of Reference For Languages) е създадена по препоръка на Европейския съвет за културно сътрудничество.Тази система е развита с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и най-вече да се постигне съизмеримост на чуждоезиковите компетенции в скала валидна за цяла Европа.Освен като основа за изучаване на чужди езици,тази езикова рамка спомага за подобряването на мобилността между страните членки на ЕС, за улесняване на признаването на съответните езикови сертификати и не на последно място за установяване на сътрудничество между образователните институции в тези страни.

 Европейската езикова рамка е пряко ориентирана към общия европейски пазар на труда.Тя оценява 4 основни умения в езиковото обучение:четене,писане,слушане и говорене.В рамките на тези 4 компонента,Европейската езикова рамка определя 6 нива на езикови компетенции:

 • А1 –Елементарна употреба на езика(начално ниво)
 • А2-Елементарна употреба на езика (междинно ниво)
 • В1-Независима употреба на езика (поддържащо ниво)
 • В2-Независима употреба на езика (свободно владеене)
 • C1-Компетентна употреба на езика (владеене и ефективно прилагане)
 • С2-Компетентна употреба на езика(съвършено владеене)

 

 Основните езикови компетенции,които можем да придобием с всяко ниво.

А1

 • Слушане с разбиране:разбиране на познати думи и основни изрази.
 • Четене с разбиране :разбиране на познати имена,думи и прости изречения
 • Говорене:общуване с елементарни изрази;задаване и отговаряне на прости въпроси
 • Писане:кратък текст-пощенска картичка,различни формуляри

А2 

 • Слушане с разбиране:често употребявани думи и изрази от области ,свързани със всекидневието
 • Четене с разбиране:кратки елементарни текстове и кратки лични писма;информация в реклами,обяви,проспекти, менюта,разписания и др.
 • Говорене:общуване в ежедневни ситуации и участие в кратки разговори
 • Писане:кратки съобщения,бележки и обикновена лична кореспонденция.

 

В1

 • Слушане с разбиране:на съществената информация, когато се използва ясен,стандартен език по познати теми;на основна информация от радио и телевизионни предавания.
 • Четене с разбиране:разбиране на текстове,съдържащи всекидневна лексика;описание на събития.
 • Говорене: В ситуации,възникнали по време на пътуване;участие в разговори на позната тематика;изразяване и аргументиране на мнение;описване на преживявания.
 • Писане: съставяне на несложен свързан текст ,отново на познати теми;водене на лична кореспонденция

В2

 • Слушане с разбиране: дълги устни изложения и лекции;на филми и телевизионни предавания на съответния език.
 • Четене с разбиране: на статии,доклади,есета свързани със съвременна проблематика;на съвременната литературна проза
 • Говорене: леко и непринудено участие в дискусии на познати теми както и описание на различни теми.
 • Писане:на ясен и подробен текст,обхващащ широк кръг от теми;на есета и доклади.

С1

 • Слушане с разбиране: разбиране на дълги изказвания,телевизионни предавания и филми.
 • Четене с разбиране: на дълги и сложни текстове,на специализирана литература,статии и технически инструкции.
 • Говорене:гладко и непринудено изразяване и успешно използване на дадения език във всички сфери.
 • Писане:на добре структурирани писмени текстове-писма,доклади,есета и др.

С2

 • Слушане с разбиране: разбиране на всякаква реч.
 • Четене: четене с лекота на всякакви текстове.
 • Говорене:възможност за участие във всякакви разговори или дискусии.
 • Писане:способност за съставяне на ясен и добре структуриран текст в подходящ стил;писане на сложни и обстойни писма,доклади,статии и др.

 

В обобщение Европейската езикова рамка предоставя една обща база, на чиято основа се изготвят учебници, учебни програми и изпити.

Ако искате да определите своето езиково ниво по английски или немски език , направете нашия безплатен входящ тест на място или по имейл- office@ezikopedia.com