IELTS

  • 10/04/2017 16:15
  • |
  • 0 коментара
1

         IELTS

                  (International English Language Testing System)

 

             В днешната публикация ще Ви запознаем подробно с изпита IELTS. Той представлява международен изпит за владеене на английски език за чужденци. Управлява се съвместно от Британския съвет, IDP: IELTS Australia и Cambridge English Language Assessment. Създаден е през 1989 година. IELTS е един от основните тестове по английски език в света, заедно с TOEFL, TOEIC, PTE:A и OPI/OPIc. Признава се от  повечето австралийски, британски, канадски и новозеландски академични институции, както и от над 3000 академични институции в Съединените щати и от различни професионални организации по целия свят.Всяка година се провеждат повече от два милиона теста .

IELTS е единственият тест по английски език, признат от имиграционните служби на всички държави, които изискват удостоверение за езиково ниво.Ако искаме да кандидатстваме за виза за временно или постоянно пребиваване в Обединеното кралство или САЩ ,този изпит е най-подходящият за тази цел.В световен мащаб резултатите от този изпит се признават всяка година от над 9000 различни институции в около 140 държави.

       Много важно е да знаем,че доброто академично ниво на английски език е едно от най-важните условия за успех при кандидатстване в чужбина.Всички университети с  програми на английски език ,изискват резултати от международно признатите IELTS или TOEFL.Сертификатът за IELTS се признава до 2 години след неговото полагане.Самият сертификат се базира на 2 направления:

  • Academic – академичният модул е предназначен за хора, които се интересуват от висше образование в англоговоряща страна или курсове, провеждани на английски.
  • General – е основен модул за хора, които търсят кариерно развитие в англоговоряща страна или компания.

 

Изпитът съдържа  4 основни компонента:

-Слушане

-Четене

-Писане

-Говорене

Общата продължителност за отговаряне на всички въпроси е по-малко от 3 часа.

Оценките се базират на точкова система от 0 до 9. Няма определен минимален резултат за вземане на изпита. IELTS резултат или Test Report Form се издава на всички лица, издържали теста с резултат от "band score 1" ("non-user") до "band score 9" ("expert user") и всяка институция определя различен праг.Повечето университети изискват резултат,надвишаващ 7,5 точки.

Самият изпит се разделя на две основни части:писмена и устна.В писмената част с включват компонентите -писане,четене и слушане и се провежда в един ден.Четвъртият компонент -Говорене може да се състои в същия ден или след кратка почивка или една / две седмици преди /след писмената част.

Ето и как протичат отделните компоненти:

  • Слушане:

Продължителността на тoзи компонент е 30 минути , през които кандидатите е необходимо да дадат отговори на 40 въпроса, разделени в четири тематични части. Текстовете се слушат само веднъж, като е позволено да се водят бележки, по време на записите.

Текстовете, които се подават в тази част на изпита са монолози и разговори на говорители, за които английският език е майчин. Изпитваните трябва да отговорят на серия тематично свързани въпроси. Целта е да се провери способността на изпитваните да разбират основни идеи и детайлни информационни факти, способността да разбират мненията и настроенията на говорещите.

  • Четене:

Този компонент е с продължителност 60 минути. Секцията е разделена на три части, а въпросите, на които ще отговаряте са общо 40. Времетраенето и формата и за двата варианта на изпита са еднакви, но се различават самите текстове, тематиката и стила на езика. Академичният модул тества умението да използвате адекватно четирите умения и да ги прилагате свободно в академична среда, докато за общия модул се изисква по-скоро познаване на общия, социален аспект на комуникация, способността да се справяте с шаблонни фрази в професионалната среда или в обикновени житейски комуникативни ситуации.

 

При изпита IELTS General Training от кандидатите се изисква да прочетат откъс от книга, списание, вестник, реклама, съобщение, указание и т. н. Това са материали, които са често срещани в ежедневието.

При IELTS Academic кандидатите трябва да прочетат откъси от автентични научни материали (книга, списание и вестник), написани на академично ниво

  • Писане

Този компонент отнема 60 минути, като се състои от две задължителни задачи. Първата е писмен отговор върху зададен проблем, чрез писане на писмо или подобен формат. Времето за изпълнението на тази задача е около 20 минути. Втората задача е представяне на есе, за което разполагате с останалите 40 минути.

При изпита IELTS General Training първата задача е писане на писмо, в което трябва да се поиска някаква информация или да се обясни определена ситуация. Втората задача е писане на есе в отговор на някакъв проблем или гледна точка.

При IELTS Academic първата задача представлява графика, таблица или диаграма, която трябва да бъде аналитично описана от кандидата. Втората задача е да се напише есе в официален стил.

  • Говорене-

последният компонент продължава

между 11 и 14 минути и включва три части.

В първата част кандидатите отговарят на общи въпроси, свързани със семейството, работата и интереси или хобита. Продължителността е 4-5 минути.

Във втората част кандидатите трябва да говорят по определена тема в продължение на 2 минути, след което изпитващият им задава тематични въпроси.

Третата част отнема 4-5 минути, по време на които се провежда дискусия, базирана на темата от предходната част.

 

В заключение ползите от изпитът IELTS са безбройни.Притежавайки такъв сертификат пред нас се отварят  хиляди врати.С него можем да си помогнем да живеем,учим или работим по цял свят!

 

За подготовка и повече информация може да се свържете с нас на телефон: 0876012010 или на имейл :office@ezikopedia.com