Как да учим по-лесно чужд език

  • 20/11/2016 17:29
  • |
  • 0 коментара
1

На първо място трябва да сме напълно ясно с целта на нашето занимание.Ясно и точно трябва да определим дали искаме да учим чужд език за удоволствие и личностно усъвършенстване или това ни е необходимо за да провеждаме бизнес отношения или пък ,ако искаме да продължим образованието си в чужбина.Също така от голямо значение е отношението ни към самия процес.Дори това да бъдем запознати с културата  и страната на избрания от нас език ще ни помогне и ще улесни неговото изучаване в бъдеще.Трябва да знаем,че ученето на чужд език не е лесно и за да усвоим добре граматиката,лексиката,произношението  и дори дори говоренето е необходимо повече време.

Ключът към изучаването на даден език е постоянството.

 Много е важно от самото начало да определим своите методи на учене като преценим внимателно с кои от тях се справяме по-добре и най-важното е да изберем език,който ни харесва.Добре известно е ,че всеки човек по различен начин запаметява дадена информация и трябва да се базираме на нашите силни страни.Необходимо е да пренесем процесът на изучаване на даден език дори в ежедневието си и да опитваме да боравим с него колкото се може по-често за по-добри резултати.Важно е да се прилага разнообразие от методи,а не да учим по един и същ . 

Винаги трябва да бъдат включени четирите основни компонента : четене,слушане,писане и говорене.

Много полезно е да се сменят източниците  от които черпим информация.По този  начин освен че упражняваме своите способности разнообразяваме своите методи и така ученето става по-интересно и приятно.

   Много са факторите,които оказват влияние върху чуждоезиковото обучение.Ако посещавате езикови курсове най-важният фактор без съмнение са преподавателите.Много често те оказват влияние върху нашата мотивация.И разбира се от най-голямо значение за изучаването на един език са нашите желание и мотивация.За по-добри резултати при езиковото ни обучение  е от голяма важност и да притежаваме умението да приемаме критики и да обръщаме внимание на грешките,които ни посочват преподавателите.

   Сега ще ви дадем няколко практически съвета,които в голяма степен могат да ни бъдат полезни при ученето на нов език и заедно с това да го направят по-интересно и забавно.Основавайки се на вече споменатите четири основни компонента можем да въведем някои полезни практики в нашето ежедневие.

   Например за ученето на думи може да поставим в дома си листчета върху различните предмети или пък когато си правим списък за пазаруване можем да си записваме прдуктите на дадения език  и така ще могат да се правят всекидневно упражнения.В помощ за ученето на думи е и това да си съставим сами тетрадка-речник,както и да си пишем новите думи по няколко пъти.Да се опитваме да ги използваме колкото се може по-често в ежедневието си.Можем да учим нови думи  чрез четене на всякакви тестове включително вестници,брошури,инструкции,етикети, менюта .Важно  да се отбележи,че не трябва да опитваме да запомняме само отделни думи, а да търсим техни синоними и антоними да си правим различни асоциации.Думите са много по-лесни за запомняне когато са в контест и е препоръчително да учим както са разделени на теми.В този случай за наше улеснение можем да си съставяме таблички с думите съответно на български и на избрания от нас чужд език.Също така полезен метод при ученето на думи е този на „звуковите асоциации”.Въведен е от професора от Станфордския университет Рот Аткинсън,според който да търсим съзвучия с думи от родния ни език.

При четенето в началото е хубаво да се опитваме да си служим с най-различни източници като може да започнем с по-прости като например детските книжки с приказки.С напредване на обучението , се включва и чуждоезикова литература.През цялото време можем най-лесна да се упражняваме и с гледане на филми със или без субтитри.

Усвояването на граматиката се постига най-добре като сами си изготвим бележки,таблици с времената,неправилните глаголи ,също ако има и падежи.Други помащници в ученето могат да ни бъдат музиката,аудиокнигите.Чрез песните най-лесно можем да запомним основни изрази от дадения език.Също така в интернет пространството можем да си послужим с много полезни източници,като например да четем новини от различни сайтове.Да общуваме чрез разнообразието от социални мрежи,скайп,чрез различни форуми с хора в зависимост от това какъв език сме си избрали.В тази връзка като друга възможност трябва да включим и разменните програми за обучение между страните.

    Най-ефикасният метод за усвоявяне на един език е говоренето.В началото това се струва много трудно на всички,но така най-лесно се усвояват граматиката и лексиката .За да си помагаме като започваме да учим даден език можем на първо време да си служим с основни изрази, при разговор.Също така е полезно когато слушаме определен тест,да не го четем ,за да се концентрираме върху звученето и интонацията.В тази връзка за по-добро произношение е хубаво да си записваме и транскрипцията при различни думи и изрази.Когато четем чужди текстове,за по-лесен превод е добре първо да наблягаме на познатите думи и в началото да се стремим да учим колкото се може повече глаголи.

   Надяваме се,че нашите съвети ще ви бъдат от полза при изучаването на избрания от вас език.Също така ви напомняме ,че това да започнете да учите чужд език ще ви отвори много възможности за пътувания ,свързани с работа,образование или просто за удоволствие по време на екскурзии,музикални фестивали ,да четете книги в оригинал и най-вече да се запознаете с нови хора ,в лицето на които да откриете нови приятели.

View