С какво свързвате датата 25.11

  • 13/11/2016 20:16
  • |
  • 0 коментара
1

Настоящата публикацията е посветена на патронния празник на Софийски Университет “ Св. Климент Охридски. В нея ще се опитаме да представим накратко историята на Университета от основаването му до днес както и историята на неговия патрон.
Софийският Университет е носител и закрилник на българската просвета от деня на неговото създаване до ден днешен. Идеите за неговото създаване идват още от времето на Възраждането.

Първото българско Висше училище е създадено от будните българи от възрожденската епоха,които умело съхраняват нашата многовековна книжнина и история. Постепенно се превръща в един от водещите и авторитетни научни центрове на Балканите.
Университетът ни не е имал лека съдба, но в името на будните личности и просветители , устоява до ден днешен и продължава да събира хората с будни умове.
За рождена дата на Софийския университет е приета датата 01. 10. 1888г. Трябва да се отбележи, че няколко години по-рано - 1880г. Министерство на просвещението на току-що възстановената българска държава внася в Народното събрание проект за Основен закон на училищата. В него се предвижда да се отвори „ българско висше училище ,, което да обнеме юридическите, философските,естествените, медицинските и техническите науки“. През 1887г. е издадена наредба от министъра на просветата Тодор Иванчов за откриване на педагогически клас към Първа мъжка гимназия в София като във временния правилник е предвидено функционирането само на Историко-филологическото отделение с 3 основни направления: история, славянска филология и философия с педагогика. На 08.12.1888г. на заседание на Народното събрание се решава Висшия педагогически курс да се преобразува във висше училище. За първи ректор е избран Александър Теодоров - Балан, възпитаник на университетите в Прага и в Лайпциг, доктор на Парижкия университет,преподавател по езикознание, диалектология и славянска филология. В началото е поставено от хора със солидно образование получено в Европа или Русия като със започването на академичната година редовните преподаватели са били само 4-ма и 3-ма извънредни, студентите са били 43 и то само мъже, а през 1901г. са приети и първите студентки. Въпреки че е открито първото българско висше училище не е имало собствена сграда,но благодарение на българските радетели за просвета и наука,най – вече в лицето на братята Христо и Евлоги Георгиеви получавя място и средства за построяването на такава.
В сравнение с повечето европейски университети, възникнали през 12- 13в., първият български университет е създаден в края на 80- те години на 19век, но неговата дейност и история ни отвеждат във времето на княз Борис и цар Симеон,на създаването на славянската писменост и по време на създаване на българската книжовна школа.
Трябва да се спомене, че 1904г. бележи ново начало в развитието на Университета , а и на висшето образование като цяло,постепенно се увеличава броя на учебните дисциплини,преподавателите, студентите и започва да носи името „Български университет Христо и Евлоги Георгиеви от Карлово“.
От 1935г. Висшето училище носи името Софийски Университет “ Св.Климент Охридски“ . Сградата на Ректората официално е осветена и открита през 1934г. и името на патрона на висшето учебно заведение е изписана върху фасадата на сграда. Днес Университетът, разполага със 16 факултета и представя пред своите кандидат-студенти около 104 специалности.
След накратко направеното изложение на основаването на Софийския университет ,ще обърнем внимание на неговия патрон- Свети Климент Охридски.За съжаление не разполагаме с много данни за живота на светеца. Предполага се , че е роден около 830-840г. в Югозападна България. Счита се за първия епископ проповядвал на старобългарски език.В творческия си път е автор на множество жития,похвални слова,църковни химни,както и с преводи на църковни текстове. Основни писмени източници за св.Климент са „ Пространното житие на Климент Охридски“ от Теофилакт Охридски и от „Краткото житие на Климент Охридски“ от Димитрий Хоматиан.Предполага се ,че Климент е участвал в хазарската мисия на светите братя Кирил и Методий през 859-861г. и във великоморавската мисия,по времето , на която е техен ученик.Според историческите сведения,Климент е и сред учениците,които придружават братята в Рим през 869г.Тогава са приети от римския папа Адриан II,който освещава донесените богуслужебни книги на славянски език и посвещава в духовен сан някои от Кирило-Методиевите ученици. Също така била отслужена и тържествена литургия на славянски език в чест на Cв. Климент папа Римски,чиито мощи били пренесени в Рим от братята. Именно поради тази причина,първоначално православната църква чества на 25.11. всички свети Седмочисленици.По-късно се решава на този ден да се почита само паметта на Cв. Климент Охридски, а светите Седмочисленици на 27 юли. Дейността на Cв.Климент на територията на българската държава се развива по времето на владетелите княз Борис I и на цар Симеон.Именно тогава Кирило-Методиевият ученик създава Охридската школа и по този начин са положени основите на старобългарската писмена култура.Климент умира на преклонна възраст около 916г.в Охрид. Канонизиран е за светец от българската православна църква през Xвек.
Идеи за патронен празник на Университета , възникват още с неговото създаване.Първоночално , през 1897г. за годишен празник се предлага датата 03.10, на същата дата се предвижда и помен в чест на неговите дарители Евлоги и Христо Георгиеви.Официално на 02.11.1902г. Академичния съвет на Софийския университет определя денят на Свети Седмочисленици 25.11 за негов празник. В правилника на висшето учреждение от 1905г. за първи път е споменат този ден като негов патронен празник.През 1916г., поради фактът че в България се приема Григорианския календар, води до изместване на патронния празник на Университета и честването започва да се провежда на 08.12.Датата на патронния празник отново се връща на 25.11 през 1968г., когато в нашата страна отново се въвежда стария стил на Юлианския календар.Постепенно с течение на времето, тържествата по случай този ден се разрастват. Причината за това са юбилейните чествания на Университета., на които се учредяват различни асоциации,провеждат се разннобразни прояви, тържествено полагане на венци пред паметниците на на св Климент Охридски и на Cв. Кирил и Методий и др.
Днес Софийският университет „Св.Климент Охридски“ продължава да следва своята мисия да развива, разпрстранява и да стимулира висшето образование не само на територията на нашата страна. С развитата си международна дейност предоставя на българските студенти възможност за нравствено израстване и кариерно развитие.