Сертификатна подготовка

 • 04/04/2017 13:42
 • |
 • 0 коментара
1

  Сертификатна подготовка

В днешната ни публикация ще ви запознаем подробно с подготовката за сертификатите  на Кеймбридж.

Сертификатите на Кеймбридж са разделени на 3 нива: – FCE (First Certificate in English – Първи сертификат по английски), CAE (Certificate in Advanced English – Сертификат по английски за напреднали) и CPE (Certificate of Proficiency in English – Сертификат за висше владеене на английски). Изпитните сесии за тези сертификати са три на година – лятна, есенна и пролетна.

Сертификатите на Кеймбридж са едни от най-престижните документи за владеене на английски език по целия свят. Те ще Ви послужат за прием във всеки университет с такива изисквания, пред всеки работодател както в България, така и в чужбина. Притежаването на такъв сертификат се приема като гаранция за компетентност по английски език. Освен това те са безсрочни, което означава, че са валидни за цял живот. Точно поради тези причини Кеймбридж сертификатите са едни от най-търсените сертификати в България и чужбина.

Сертификатите следват Общата Европейска езикова рамка на Съвета на Европа, но изискват и познания за тънкостите на английския език, на които нашите преподаватели обръщат внимание при подготовката ви.

 1. FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH – FCE
 • FCE е международен изпит, признат от много университети и работодатели като доказателство за владеене на английския език над средното ниво. FCE съответства на ниво B2 от Общоевропейската езикова рамка.
 • С този сертификат можем да: учим на английски език на начално или основно ниво, да живеем и работим в англоговоряща страна, да общуваме по-ефективно.
 • Първи сертификат по английски език на Кеймбридж (FCE) се състои от пет компонента, разработени да проверят уменията ви по английски език:

                                     -четене с разбиране (reading)-1час и 15 мин.

                                     -писане на текст (writing)-1 час и 20 мин.

                                     -употреба на езика (use of English)

                                    -слушане (listening) -40 минути

                                    - говорене (speaking).-14 минути.Тази част се провежда отделно от   писмената .

                      Общата продължителност на изпита е 4 часа                 

 1. CAMBRIDGE ENGLISH: ADVANCED – CAE
 • Изпитът е на изключително високо ниво и показва умения за умело и свободно общуване на английски.
 • Признава се от почти всички университети в Обединеното кралство,от голям брой университети в САЩ ,както и от много работодатели в световен мащаб.
 • CAE съответства на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка.
 • Изпитът за този сертификат ,съдържа 4 компонента,общата му продължителност е около 4 часа и 40 минути.
 • четене с разбиране (reading) и употреба на езика(Use of English).-1час и 30 минути.
 • писане на текст(writing)-1 час и 30 минути.
 • Слушане с разбиране-40 минути.
 • Говорене(speaking)-15 минути.Тази част също се провежда отделно от писмената.


Всеки компонент има тежест 20% от общата оценка. Възможната крайна оценка е A, B, C, D или E. Кандидатите, които получат оценки A, B или C, се считат за успешно положили изпита и на тях бива издаден сертификат.

 1. CAMBRIDGE ENGLISH: PROFICIENCY – CPE
  • Това е най-високото ниво от изпитите по общ английски език на Кеймбридж.
  • Съответства на нивото C2 от Общоевропейската езикова рамка.
  • Признат е от висши учебни заведения и работодатели от цял свят. 
 • Полезен е за хора,които искат да работят и учат в чужбина или да се развиват в сфери, които изискват отлични умения и познания за английския език.
 • Изпитът за този сертификат се състои също от 4 компонента:
 • четене и употреба на езика (reading and use of English).-1 час и 30 минути.
 • писане на текст (writing).-1 час и 15 минути.
 • слушане (listening)-40 минути.
 • говорене (speaking)-16 минути.

                                     Общото времетраене на изпита  е по-малко от 4 часа.

В общ план за успешни резултатите,които се получават след положения изпит, се считат следните:

 • A (80–100%)
 • В  (75–79%)
 • C (60–74%)

  

Подробна информация за  подготовката за сертификатите на Кеймбридж или курсове по общ английски език за нивата от А1 до С1  може да намерите в нашия сайт: www.ezikopedia.com, на телефон 0876 012010 или на имейл : office@ezikopedia.com