Полезни изрази на немски език за начинаещи

  • 21/03/2017 11:29
  • |
  • 0 коментара
1

Напълно нормално е със започването на нов език да изпитваме трудности както в писането, така и в говоренето.  

Доказано е, че най-добре се учи един език, когато се общува на него.

Дори да се притесняваме да говорим на немски език, трябва да проявим търпение, старание и постоянство и ще получим отлични резултати.

Изразите в настоящата публикацията ще ви помогнат в началото, когато се учите да общувате на немски език, по време на работа,при пътуване,при общуване с немскоговорящи.

Първо са основните  думи, свързани с изказване на отрицание, съгласие и  благодарност:

 

ja

да

nein

не

vielleicht

може би


bitte

моля

 

danke

благодаря

danke schön, vielen Dank

благодаря много

 

 

 

 

 

Ето и някои учтиви начини,с които можем да отговорим на някой, който ни благодари:

 

bitte schön                                           моля, пак заповядайте

gern geschehen                                   моля, пак заповядайте

keine Ursache                                     няма защо, моля

nicht der Rede wert                            за нищо

Следват някои различни начини, с които  да кажем Здравей или Довиждане:

    hi                                                 здравей

   hallo                                            здравей

   guten Morgen                            добро утро

   guten Tag                                  добър ден

   guten Abend                              добър вечер

   tschüß

               чао               (довиждане)

 auf Wiedersehen

довиждане

gute Nacht

лека нощ

 

bis dann!

довиждане!

bis gleich!

до скоро виждане!

bis bald!

до скоро виждане!

bis später!

ще се видим по-късно!

einen schönen Tag noch!            приятен ден!

schönes Wochenende!            приятна събота и неделя!

 

Когато искаме да привлечем внимание или да поискаме извинение:

entschuldigen Sie bitte

извинете (извини) ме

Entschuldigung

съжалявам (извинете, извинявай)

       kein Problem                                         няма проблем

 das macht nichts or macht nichts          няма нищо

machen Sie sich keine Sorgen            не се тревожи за това

 

Когато искаме да ни разберат:

sprechen Sie Deutsch?         Говорите ли немски език?

 

können Sie bitte etwas langsamer sprechen?   моля, говорете по-бавно

können Sie das bitte aufschreiben?                             моля, напишете го

könnten Sie das bitte wiederholen?                            моля, бихте ли повторили?

ich verstehe                                                                   разбирам

ich verstehe nicht                                                        не разбирам

ich weiß                                                                        зная

ich weiß nicht                                                              не зная

Wie interessant!                                                       – Колко интересно!
Das interessiert mich sehr                                      – Това много ме интересува!

Das interessiert mich nicht.                                    – Това не ме интересува

Основни изрази при разговор:

Wie geht's? - Как си?

    Отг:           Gut /Es geht - Добре/ Добре съм 
                     Schlecht / Nicht Gut - Зле/Не добре

 


Wie alt bist du?                      - На колко си години?

 Ich bin ... Jahre alt               - Аз съм на

Woher kommen Sie?            - Откъде сте?
Woher kommst du?            - Откъде си?

Ich komme aus...              - Аз идвам от...
Wie heißen Sie?              - Как се казвате?
Wie heißt du?                 - Как се казваш?

 Ich heiße...                       – Аз се казвам

Някои основни надписи,които можем да видим при пътуване в Германия:

 

Eingang

Вход

Ausgang

Изход

Notausgang

Авариен изход

 

Drücken

Бутни

Ziehen

Дръпни

 

Toiletten

Тоалетни

WC

WC

Herren

Мъже

Damen

Жени

Frei

Свободно

Besetzt

Заето

 

Außer Betrieb

Повредено

Rauchen verboten

Пушенето забранено

Privat

Частна собственост

Kein Zutritt

Влизането забранено

 

 Разбира се , най-пълноценният начин за усвояване на всички компоненти на един  чужд език – четене, писане, слушане и говорене , е езиков курс. Тук може да погледнете предстоящите дати на всички групови курсове по немски език в езиков център „Езикопедия” :http://www.ezikopedia.com/pages/grafik/nemski-ezik